۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

درباره دکتر محمد هادیزاده

0 دیدگاه
دکتر هادیزاده اولین دانش آموخته رشته فوق تخصصی جراحی های بیماری های پستان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دارای دانشنامه در این رشته میباشند.
ایشان رشته تخصصی جراحی عمومی خود را در سال ۸۱ نیز از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ نمودند.

از ۱۷ سال پیش در زمینه جراحی های زیبایی پستان و سرطان پستان در مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی در کنار پروفسور اکبری مشغول به تحقیق میباشند.
ایشان استاد یار دانشگاه،مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشند.